MASS-MEDIA
Înapoi

15.04.2019 - Activitatea de control Martie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2019 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2016-2020.

Pe parcursul lunii martie 2019 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare.

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 74 agenti economici din care 81 au fost sanctionati, aplicandu-se 6 amenzi, in cuantum total de 52.300 lei si  75  avertismente.

In urma controalelor au fost depistate 5 persoane care munceau fara a avea intocmite contracte  individuale de munca,  angajatorii fiind sanctionati contraventional.

Incalcari ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi  :

 • nerespectarea prevederilor legale privind munca de noapte ;
 • nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara ;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara;  
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat .
 • .156/2000

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea prevederilor  privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind repausul saptamanal ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 

 

 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de munca respectiv a modificarii acestora in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic .

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  38  de agenti economici aplicandu-se o amenda in cuantum de  5.000 lei  pentru necomunicarea evenimentului soldat cu vatamarea lucratorului si 28  avertismente.

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 2. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate ;
 3. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 4. nerespectarea obligatiei de a stabili prin fisa postului atributiile si raspunderile in domeniul SSM pentru toti lucratorii ;
 5. neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare.

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul