MASS-MEDIA
Înapoi

17.01.2019 - Activitatea de control decembrie 2018

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj se desfasoara in baza Programului Cadru de Actiuni al Inspectiei Muncii stabilit pentru anul 2018 precum si a Planului Anual de Actiuni pentru indeplinirea Obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare 2016-2020.

Pe parcursul lunii decembrie 2018 s-au desfasurat controale in domeniile de competenta : relatii de munca si  securitate si sanatate in munca privind respectarea legislatiei in vigoare. Activitatea  inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate in vederea descurajarii si diminuarii acestui fenomen, care in fapt, reprezinta tot o forma de evaziune fiscala.

                       

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 72 agenti economici din care 35 au fost sanctionati, aplicandu-se o amenda, in cuantum de 3.000 lei, pentru nerespectarea dispozitiilor legale privind  munca de noapte si 50  avertismente.

Deficientele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

 • nerespectarea prevederilor  privind  sarbatorile legale ;
 • nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara ;
 • nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului saptamanal ;
 • nerespectarea obligatiei pastrarii copiei  contractului  individual de munca pentru salariatii din locul de munca respectiv ;
 • nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat ;
 • completarea registrului general de evidenta al salariatilor cu date eronate sau incomplete.
 • nerespectarea termenelor de transmitere a modificarii elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic ;
 • neindeplinirea sau indeplinirea partiala a masurilor dispuse de catre inspectorul de munca la controlul anterior;    
 

 

     Adela DURAC

 

 • nerespectarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a obligatiei ca ofertele din contractele incheiate cu persoane juridice sau fizice stabilite intr-un alt stat decat Romania sa contina toate informatiile prevazute la art.9 din Legea nr.156/2000 cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • nerespectarea obligatiei de a transmite trimestrial la ITM situatia  privind contractele de mediere incheiate si persoanele angajate in strainatate. 

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  31  de agenti economici aplicandu-se o amenda in cuantum de  4.000 lei  pentru lipsa controalelor medicale periodice  si 18 de avertismente.

    Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

 1. neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;
 2. lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;
 3. neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare;
 4. lipsa instructiunilor  proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate .

Pentru toate deficientele constatate inspectorii de munca au dispus masuri de remediere a acestora.

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

                          Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul