MASS-MEDIA
Înapoi

28.10.2019 - Campanie Nationala – Activitati cu zilieri

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii , in perioada 07 – 11.10.2019 s-a desfășurat Campania națională privind respectarea de către beneficiari sau împuterniciți ai acestora a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și a normelor metodologice de aplicare a legii în domeniile prevăzute la art.13  și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.

Motivele declanșării campaniei :

În exercitarea activităților cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, se regăsesc situații de nerespectare a legislației în vigoare referitoare la:

 1. Sustragerea beneficiarului de la obligația de a achiziționa și completa registrul de evidență a zilierilor;
 2. Înțelegerea dintre beneficiar și zilier în urma căreia acesta din urmă prestează activitate fără a fi înregistrat în registrul de evidență a zilierilor;
 3. Nerespectarea de către beneficiar a dispozițiilor legale referioare la durata activității;
 4. Nerespectarea de către beneficiar a  obligației de a înregistra, în registrul de evidență a zilierilor, toți zilierii în ordine cronologică;
 5. Folosirea în mod ilegal a forței de muncă zilieră în alte domenii de activitate decât cele prevăzute în lege;
 6. Folosirea zilierilor pentru prestarea de activități calificate.

 

Obiectivele Campaniei  :

 1. Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri și luarea măsurilor care se impun pentru nerespectarea prevederile legale;
 2. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă;
 3. Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiari a prevederilor legale menționate;
 4. Identificarea beneficiarilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor;
 5. Identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri în condițiile în care se impunea încheierea contractelor individuale de muncă;
 6. Determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a inființa, completa registrul de evidență a zilierilor și de a transmite un extras al acestuia la ITM.

 

În cadrul controalelor efectuate s-a urmărit modul în care beneficiarii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la durata muncii ocazionale, respectarea de către beneficiar a obligației de a inființa, completa și prezenta registrul de evidență a zilierilor, dovada plății remunerației, folosirea zilierilor pentru alte activități decât cele prevăzute expres de lege.

Astfel, dintr-un număr de 16 beneficiari verificați  trei au fost sanctionați  cu amenzi în valoare totală de  18.000 lei pentru :

- nerespectarea obligației de a înregistra, în registrul de evidență a zilierilor, toți zilierii în ordine cronologică înainte de începerea activității;

Deficiențele constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se referă la:

-nerespectarea dispozițiilor legale privind plata remunerației cuvenite zilierului ;

-nerespectarea prevederilor legale privind  durata zilnică a activității ocazionale ;

- nerespectarea prevederilor legale privind vârsta și timpul de muncă al tinerilor ;

- nerespectarea de către beneficiar a obligației de a transmite un extras a registrului de evidență a zilierilor la ITM în termenul legal.

Pentru  aceste deficiențe inspectorii de muncă au dispus măsuri în vederea remedierii lor.

 • 00

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul