Mecanismul de raportare a incălcărilor legii

 

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se acționează în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

  • Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj;
  • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj;
  • PS -04.2.08/2021 Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate;
  • PS -04.2.09/2021 Procedură de sistem privind prevenirea apariției/soluționarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;
  • PS -04.2.10/2022 Procedură de sistem privind managementul riscului;
  • PS -04.2.12/2022 Procedură de sistem privind stabilirea și gestionarea funcțiilor sensibile;
  • PS -04.2.15/2023 Procedură de sistem privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
  • PS -04.2.16/2023 Procedură de sistem privind depunerea declarațiilor de avere și aa declarațiilor de interese on-line;

                                                         

Legislatie:

 

 

 

Informare privind comunicarea, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, de informaţii referitoare la încălcări ale legii:

În sensul Legii nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, avertizorul în interes public este o persoană fizică, care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.

Persoanele care efectuează raportări privind încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:

1)   în scris:

a) pe suport de hârtie, prin depunerea sesizării la Registratura din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj sau transmiterea sesizării prin serviciile poștale la adresa Zalău, bld.Mihai Viteazu, nr.85, jud.Sălaj

b) în format electronic, la adresa itmsalaj@itmsalaj.ro

Pentru sesizările formulate în scris se va utiliza formularul Raportare privind încălcări ale legii de pe site – (.doc / docx )

2) verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj

În situația sesizărilor formulate verbal, persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării, desemnată la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj va întocmi un proces-verbal de consemnare a raportării avertizorului în interes public, sub rezerva consimţământului avertizorului în interes public. Acesta are posibilitatea de a verifica, de a rectifica şi de a-şi exprima acordul cu privire la procesul-verbal de consemnare a raportării, prin semnarea acestuia. În cazul în care avertizorul în interes public nu îşi exprimă consimţământul pentru transcrierea raportării, acesta este îndrumat să raporteze în scris, pe suport hârtie sau în format electronic.

Persoana responsabilă cu urmărirea parcursului raportării desemnată la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj este  Domșa Ana Maria inspector de muncă.