Mecanismul de raportare a incălcărilor legii

 

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se acționează în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:

  • Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj;
  • Codul etic şi de integritate al funcţionarilor publici şi al personalului contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj;
  • PS -04.2.08/2021 Procedură de sistem privind semnalarea neregularităților, soluționarea avertizărilor de integritate și protecția avertizorilor de integritate;
  • PS -04.2.09/2021 Procedură de sistem privind prevenirea apariției/soluționarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități;
  • PS -04.2.10/2022 Procedură de sistem privind managementul riscului;
  • PS -04.2.12/2022 Procedură de sistem privind stabilirea și gestionarea funcțiilor sensibile;
  • PS -04.2.15/2023 Procedură de sistem privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
  • PS -04.2.16/2023 Procedură de sistem privind depunerea declarațiilor de avere și aa declarațiilor de interese on-line;

                                                         

Legislatie: