Înapoi

07.03.2023 - Regulamentul intern

Deși Codul Muncii reglementează relațiile dintre angajat și angajator,  regulamentul  intern este un act obligatoriu, absolut necesar deoarece conține normele și procedurile ce trebuie respectate în cadrul unității și cuprinde atât elemente obligatorii prevăzute de lege cât și drepturile și obligațiile specifice stabilite de către angajator. Acestea, la fel ca prevederile din Codul Muncii, trebuie respectate atât de angajați, cât și de angajator.

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, iar elementele sale sunt importante și reflectă chiar unul dintre drepturile angajatorului, acela de a stabili organizarea și funcționarea unității.

Exercitarea acestui drept se realizează prin întocmirea acestui document intern , fără a omite obligația de a asigura dreptul salariaților la consultare și de a le răspunde acestora în cazul în care este sesizată încălcarea unor drepturi, în termenul prevăzut tot în cadrul regulamentului intern.

Nefiind inclus în mod direct în etapa informării prealabile, anterior semnării unui contract de muncă, regulamentul intern trebuie adus la cunoștința salariatului chiar în prima zi de lucru.

Modul în care este comunicat regulamentul intern salariaților se stabilește  de către angajator, acesta având la dispoziție două variante: comunicarea în format fizic pe suport hârtie sau în format electronic prin mijloace de comunicare la distanță.

Conform Codului Muncii regulamentul intern trebuie să cuprindă cel puţin următoarele categorii de dispoziţii:

 1. reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;
 2. reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;
 3. drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;
 4. procedura de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;
 5. reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;
 6. abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;
 7. reguli referitoare la procedura disciplinară;
 8. modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;
 9. criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 10. reguli referitoare la preaviz;
 11. informaţii cu privire la politica generală de formare a salariaţilor, dacă există.

De asemenea, angajatorii trebuie să introducă în regulamentul intern prevederi legate de faptele de discriminare și hărțuire la locul de muncă, încălcarea demnității personale a angajaților, egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei, programe individualizate de muncă, sănătatea și securitatea în muncă în cadrul unității,  disciplina muncii în unitate,  concedii și zile libere acordate salariaților, etc.

În plus față de acestea, mai sunt aspecte ce țin de prelucrarea datelor personale și protecția acestora, semnătura electronică, procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, etc.

Regulamentul intern este obligatoriu pentru toți participanții la raporturile de muncă ce se derulează în unitatea respectivă. Astfel, prevederile lui se aplică salariaților proprii,  salariaților delegați sau detașați în unitatea respectivă, inclusiv angajatorului.

Reamintim angajatorilor din categoria microîntreprinderilor că, începând din 6 octombrie 2022, au din nou obligația de a întocmi  pontajul, fișa postului și regulamentul intern.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP