Înapoi

16.03.2023 - Campanie nationala straini

În perioada 09.02-10.03.2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj, în colaborare cu lucrători din cadrul Biroului pentru Imigrări al Județului Sălaj,  au desfăşurat acţiuni de control, în cadrul campaniei naționale de verificare a modului în care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României.

Campania s-a desfășurat în contextul în care fenomenul migrației cetățenilor stăini non UE în România a luat amploare iar pentru o bună gestionare a acestui fenomen și promovarea unei migrații legale în beneficiul tuturor celor implicați, societatea românească și imigranți, s-a considerat necesară consolidarea controlului legalității șederii pe teritoriul României a cetățenilor din state terțe și a încadrării acestora pe piața muncii din România.

Obiectivele acestei campanii au  urmărit, în principal identificarea angajatorilor care desfășoară activități lucrative cu cetățeni străini non UE, verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea, executarea modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de muncă precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor  în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale privind munca străinilor. 

Au fost verificate un număr de 32 de societăți comerciale din județul Sălaj, din diferite domenii de activitate, care au încadrați cetățeni străini non UE.

S-a constatat faptul că angajatorii controlați respectă legislația privind încadrarea cetățenilor străini non UE pe teritoriul României.

Pe parcursul controalelor au fost identificate încălcări ale altor dispoziții legale. Neconformitățile constatate, pentru care au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere, sunt următoarele:

  • dispozițiile legale privind repausul săptămânal și sărbătorile legale nu sunt respectate;
  • nu se ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
  • plata salariului nu se face la data stabilită în contractul individual de  muncă;
  • nu se respectă termenele de transmitere a elementelor contractului individual de muncă, a suspendării respectiv încetării acestuia în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
  • negarantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
  • neacordarea concediului de odihnă suplimentar pentru salariații minori;
  • regulamentul intern nu este completat cu dispozițiile prevăzute de Legea nr.283/2022.

Luminița Elena Nemeș                                                             Mariana Pop

Inspector șef                                                                          Consilier CCRP