Înapoi

21.09.2019 - Săptămâna Europeană a Securității și Sănătății în Muncă

În cadrul Campaniei ”Locuri de muncă sigure și sănătoase prin managementul substanțelor periculoase” 2018-2019, Inspecția Muncii organizează în perioada 14 – 25.10.2019, cu prilejul Săptămânii Europene a Securității și Sănătății în Muncă, simpozioane în cadrul cărora se prezintă lucrări științifice in domeniul securității și sănătății în muncă. Acțiunea se desfașoară în patru centre zonale, ITM Sălaj  participă la simpozionul organizat de ITM Bihor.

La aceste evenimente participă reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, angajatori, lucrători desemnați pentru a se ocupa de activitățile de protecție și prevenire a riscurilor profesionale, reprezentanți ai sindicatelor.

La nivel european sondajul efectuat în rândul întreprinderilor privind riscurile noi și emergente arată că substanțele periculoase predomină în anumite sectoare, cum ar fi agricultura, industria prelucrătoare și construcțiile.

De fapt, 38 % din întreprinderile europene raportează prezența la locul de muncă a substanțelor chimice sau biologice care pot fi periculoase. Prin urmare, este esențial ca riscurile să fie identificate și gestionate.

Expunerea la substanțe periculoase la locul de muncă este legată de probleme de sănătate acute și pe termen lung poate provoca boli profesionale.

Se constată, la nivel european, o lipsă generală de conștientizare privind natura și abundența substanțelor periculoase la locul de muncă și privind riscurile pe care acestea le prezintă. Expunerea la substanțe periculoase la locul de muncă trebuie eliminată sau cel puțin gestionată eficace astfel încât să se asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor și succesul economic al întreprinderilor și al societății.

Trebuie creată o cultură a prevenirii, astfel încât să se prevină cu succes bolile, leziunile și decesele cauzate de substanțele periculoase la locul de muncă. Toți cei implicați trebuie să fie conștienți de riscuri și să se angajeze în gestionarea sau prevenirea acestora.

Pentru gestionarea eficientă a securității și sănătății la locul de muncă, trebuie să se implice cu toții — angajatori, manageri și lucrători.

Viaţa şi sănătatea omului sunt mai presus de orice cheltuială materială. De aceea, trebuie continuată partea de mediatizare a tot ceea ce înseamnă măsuri de sănătate, securitate în muncă şi sperăm totodată ca această Săptămână să rămână  un obiectiv în planul de acţiuni al celor implicați.

Și cu această ocazie se demonstrează că securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un concept faţă de care fiecare dintre noi trebuie să arate atenţie maximă, astfel încât de la prima oră de muncă şi până la momentul pensionării lucrătorul să nu întâlnească evenimente care să-i afecteze integritatea.

 

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

                           Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul