Înapoi

21.10.2019 - Activitatea de control pe luna septembrie 2019

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2019, precum și a Planului Anual de Acțiuni pentru îndeplinirea Obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020.

Pe parcursul lunii septembrie 2019, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost controlați 47 agenți economici, din care 17 au fost sanctionați, aplicându-se 7 amenzi, în cuantum total de 98.000 lei, și 34  avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 6 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționati contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea obligației de eliberare a  adeverinței de vechime la încetarea activității salariatului;
 • neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a măsurilor dispuse de către inspectorul de muncă ;

 

 • .156/2000

Deficiențele constatate, pentru care s-au aplicat avertismente, se referă la:

 

 • nerespectarea prevederilor legale privind  sărbătorile legale;
 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • nerespectarea prevederilor privind  munca suplimentară, munca de noapte; 
 • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru salariații din locul de muncă respectiv;
 • nerespectarea de către angajator a obligației ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă respectiv a modificării acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor O.G. nr.37/2007.

 

 

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost controlați 39 agenți economici, aplicându-se 19 avertismente.

    Deficiențele constatate și sancționate cu avertisment se referă la:

 1. în fișa postului nu sunt cuprinse atribuțiile și răspunderile ce le revin lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă ;
 2. lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale pentru toate locurile de muncă și a planului de prevenire și protecție;
 3. lipsa materialelor necesare informării și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă ;
 4. neefectuarea controlului medical la angajare și/sau periodic conform prevederilor H.G. nr.355/2007.

 

Pentru toate deficiențele constatate inspectorii de muncă au dispus măsuri de remediere a acestora.

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul