Înapoi

22.03.2023 - Acțiune de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere

Pe parcursul trimestrelor I și IV din anul 2023, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj desfăşoară acţiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă a modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere.

Scopul acestei campanii  este  atât conştientizarea a angajatorilor și lucrătorilor din domeniul de activitate exploatare forestieră din punct de vedere al necesității respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni producerea accidentelor de muncă cât şi diminuarea consecințelor sociale și economice negative care rezultă din încălcarea prevederilor legale de către angajatorii din acest domeniu.

Acţiunile de control se desfășoară la agenții economici care efectuează activități de exploatare forestieră și transport tehnologic al masei lemnoase.

Lucrătorii implicați în activitățile din parchetele forestiere sunt expuși continuu la o multitudine de riscuri profesionale cum ar fi: lipsa sau neutilizarea echipamentului individual de protecție, folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, lipsa  dotărilor tehnologice, consumul de alcool la locul de muncă, lucrul în condiții de izolare.

La agenții economici care își desfășoară activitatea în aceste domenii au fost identificate, la controalele anterioare, o serie de neconformități, cum ar fi:

• înțelegerea tacită între angajatori și lucrători, în urma căreia angajații prestează muncă în lipsa unui contract individual de muncă, profitând de avantajul că activitatea se desfașoară în zone izolate, fiind mai greu de identificat și de controlat;

• agenții economici care au licitat masa lemnoasă  subcontractează parchetele forestiere altor firme neatestate, neabilitate și fără dotări tehnologice corespunzătoare pentru această activitate;

• datorită desfășurării activității în condiții de izolare, identificarea și controlul angajaților se face de cele mai multe ori cu ocazia producerii și cercetării accidentelor grave, activitatea de prevenire fiind redusă și foarte greu de realizat;

                                                                           

 

• lipsa forței de muncă calificate și instruite corespunzător;

• folosirea unor echipamente de muncă necorespunzătoare, precum și aplicarea unor tehnologii de exploatare care nu respectă normele de securitate a muncii;

• lipsa evaluării factorilor de risc și a programului de prevenire și protecție întocmit în urma evaluării;

• neefectuarea controlului medical la angajare și a celui periodic;

• lipsa instrucțiunilor proprii de lucru pentru activitățile desfășurate;

În acest context, în Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2023 a fost inclusă acțiunea de verificare  concentrată pe acest domeniu de activitate.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP