Înapoi

23.05.2024 - Acordarea tichetelor de activități casnice de către angajatori

Pe lângă tichetele de masă sau cele cadou, începând din acest an, salariații pot primi din partea angajatorilor lor  un nou tip de bonus, respectiv tichete pentru plata muncilor casnice pe care le prestează lucrătorii casnici.

Beneficiul este prevăzut de Legea 111/2022 privind activitatea prestatorului casnic, potrivit căreia, angajatorii le pot oferi salariaților lor tichete de activități casnice pe care aceștia să le folosească pentru a-i plăti pe lucătorii casnici care fac diverse munci necalificate în gospodărie - curățenie, spălat și călcat haine, întreținere grădină, preparare hrană, îngrijire animale de companie, cumpărături, ș.a.m.d.

„Angajatorii … pot acorda angajaţilor proprii sub formă de primă sau bonus, în afară de salariul de bază stabilit, tichete de activităţi casnice, în format electronic sau în format fizic, pe suport hârtie, suportând valoarea nominală a acestora”.

Angajatorii care pot acorda aceste tichete sunt cei care pot acorda bilete de valoare, conform prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, respectiv instituții publice, operatori economici, societăți, indiferent de forma de organizare și de proprietate, organizații cooperatiste, orice  entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislației române.

Numărul de tichete de activităţi casnice şi frecvenţa acordării acestora fac obiectul unei negocieri între angajator și organizația sindicală sau reprezentanții salariaților.

În cuprinsul normelor de aplicare ale legii, aprobate prin H.G. nr.822/2022, sunt stabilite  demersurile pe care trebuie să le facă angajatorii pentru a putea acorda aceste tichete salariaților lor.

Tichetele de activităţi casnice, având o valoare nominală de 15 lei, pe care le pot achiziționa  angajatorii, se emit de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă cu indicarea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul, în calitate de beneficiar casnic, și se eliberează de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora aceștia își au sediul/sediul social sau punctul de lucru. 

Platforma electronică de evidență a activităților casnice, unde se pot înscrie beneficiarii, prestatorii, dar și angajatorii, care vor să ofere ca beneficiu extrasalarial angajaților tichete pentru ca aceștia să  acopere cheltuielile cu munca în gospodărie, este accesibilă pe tichete.anofm.ro.

Pentru fiecare utilizator care se încadrează fie într-o categorie, fie în alta, este pus la dispoziție câte un ghid explicativ referitor la înscriere și utilizare a platformei. 

Angajaţii care au calitatea de beneficiari casnici datorează numai impozit pe venit pentru sumele reprezentând contravaloarea tichetelor de activităţi casnice primite de la angajatori.

Salariatul  poate, ca în termen de 12 luni de la data cumpărării lor de către angajator, să folosească tichetele primite pentru a plăti munca necalificată prestată de un lucrător casnic.

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef     

 

Mariana Pop

Consilier CCRP