Înapoi

Buletin informativ ianuarie 2017

Pe parcursul lunii ianuarie 2017 Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj a desfasurat controale in domeniul relatiilor de munca si  securitatii si sanatatii in munca privind respectarea legislatiei in vigoare. Activitatea  inspectorilor de munca a vizat cu prioritate identificarea si sanctionarea muncii nedeclarate in vederea descurajarii si diminuarii acestui fenomen, care in fapt, reprezinta tot o forma de evaziune fiscala.

 

In domeniul relatiilor de munca au fost controlati un numar de 76 agenti economici dintre care 21 au fost sanctionati, aplicandu-se 3 amenzi si 26  avertismente.

In urma controalelor au fost depistate 3 persoane care munceau fara a avea intocmite contracte  individuale de munca, doi angajatori fiind sanctionati cu amenzi in valoare totala de  20.000 lei.

 

Alte deficiente constatate pentru care s-au aplicat avertismente , se refera la:

- nerespectarea prevederilor legale privind  sarbatorile legale  ;

- nerespectarea obligatiei de a tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat ;

- nerespectarea dispozitiilor legale privind munca suplimentara, munca de noapte ; 

- nerespectarea prevederilor legale privind repausul saptamanal ;

- necompletarea elementelor contractelor individuale de munca in registrul general de evidenta al salariatilor in format electronic, respectiv netransmiterea acestuia la termenele legale ;

- nerespectarea obligatiei referitoare la informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii .

 

In domeniul securitatii si sanatatii in munca au fost controlati un numar de  35  de agenti economici aplicandu-se o amenda de  10.000 lei  pentru lipsa masuratorilor la prizele de pamant si 30 avertismente .

 

Deficientele constatate si sanctionate cu avertisment se refera la:

-  lipsa evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale pentru toate locurile de munca si a planului de prevenire si protectie ;

- neutilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie ;

- neasigurarea  masurilor de electrosecuritate ;

- neefectuarea controlului medical periodic si/sau la angajare;

- nu s-au elaborat instructiuni proprii in domeniul SSM pentru toate activitatile desfasurate .

 

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul