Înapoi

Modificari Legea 52 (zilieri)

Societatile comerciale romane si straine  pot sa se autorizeze ca agentii de mediere a cererii si ofertei de munca ziliera, prin intrarea in vigoare la data de 13 aprilie 2018 a Legii nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Cu alte cuvinte, firmele autorizate in conditiile legii pot sa functioneze ca intermediari intre cei care vor sa lucreze ca zilieri si beneficiari.

"Medierea intre cererea si oferta de munca ziliera este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a beneficiarilor cu zilierii, in vederea stabilirii, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de munca".

În lege se precizeaza cine anume va putea sa se autorizeze ca agentie de mediere:

  • societatile cu personalitate juridica infiintate pe teritoriul Romaniei in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, care au ca obiect de activitate "Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca" - cod CAEN 7810;
  • societatile cu personalitate juridica infiintate in alte state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European, care au fost supuse sau nu unei conditii de acreditare sau autorizare pentru prestarea de servicii de mediere in statul de infiintare si care se stabilesc cu caracter permanent in Romania sau presteaza transfrontalier astfel de servicii la noi, temporar sau ocazional.

Furnizorii de servicii de mediere a muncii care s-au acreditat deja  sau au indeplinit obligatia de notificare a agentiei prevazuta in HG nr. 277/2002 nu mai au nevoie să se acrediteze inca o data. Singura obligatie este aceea de a  notifica agentia pentru ocuparea fortei de munca ca vor presta si astfel de servicii.

Nota: Criteriile de acreditare si procedura vor fi stabilite ulterior, printr-o hotarare de Guvern.

In cadrul domeniilor de activitate in care zilierii pot lucra la acelasi beneficiar pana la 180 de zile intr-un an calendaristic intra acum si cel viticol. De aceeasi exceptie beneficiaza si zilierii care ocupa un loc de munca in urma intermedierii realizate de o agentie acreditata.

Ceilalti zilieri trebuie, ca si pana acum, sa respecte termenul maxim de 90 de zile stabilit in lege.

Domeniile in care se poate presta munca necalificata cu caracter ocazional se modifica si completeaza astfel:

    "p) hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55; hoteluri si alte facilitati de cazare similare - clasa 5510; facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata - clasa 5520 - tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului si Sportului, direct sau prin unitatile din subordinea acestuia;"

t) restaurante - clasa 5610;

ţ) alte activitati de alimentatie n.c.a. - 5629;

u) baruri si alte activitati de servire a bauturilor - clasa 5630."

Important!

“Agentiile de intermediere nu percep nici o taxa persoanelor fizice care doresc sa desfasoare activitati in conditiile prezentei legi in schimbul demersurilor in vederea recrutarii acestora de catre beneficiar."

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

                          Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul