MASS-MEDIA
Înapoi

01.03.2023 - Drepturile salariaților privind concediile și zilele libere

Concediul de odihnă este un drept al tuturor angajaților și acest drept nu poate fi limitat de angajator, iar angajatul nu poate fi obligat să cedeze concediul și nici să renunțe la el  conform prevederilor Codului Muncii.

Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an. În cazul salariaților minori, a celor care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorilor, altor persoane cu handicap, angajatorii trebuie să acorde, pe lângă durata minimă a concediului de odihnă, trei zile lucrătoare în plus. De asemenea, salariatele care urmează o procedură de fertilizare "in vitro" au dreptul tot la trei zile de odihnă suplimentare.

Important! Perioadele de incapacitate temporară de muncă a angajatului, concediul de maternitate, concediul de risc maternal, concediul de îngrijire copil bolnav precum și concediul de îngrijitor, concediul paternal  și absența pentru urgențele familiale sunt considerate  perioade de activitate prestată care nu afectează  numărul zilelor de concediu de odihnă.

Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt în număr de 15, fiind stabilite tot prin dispozițiile Codului muncii.

Totodată, în cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite. Natura evenimentelor  şi numărul zilelor libere sunt stabilite prin contractul colectiv de muncă sau  regulamentul intern. Chiar și în situația în care în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern nu se regăsesc aceste prevederi, angajatorul tot are obligația de a le acorda, fiind un drept al salariatului stabilit de lege.

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă sau prin regulamentul intern nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Concediul paternal este un alt tip de concediu pe care angajatorul are obligația de a-l acorda, indiferent de vechimea salariatului în unitate. Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de salariat are dreptul la un concediu paternal plătit de zece zile lucrătoare, iar dacă face un curs de puericultură, durata concediului se mărește cu cinci zile. Acest tip de concediu este plătit de către angajator din fondul de salarii.

Nou-introduse și diferite față de evenimentele familiale deosebite sunt  cele 10 zile pe an de care poate beneficia un salariat  pentru urgențe familiale. Aceste zile, introduse recent în Codul muncii, pot fi luate de salariat pentru a fi alături de familie în situații neprevăzute cauzate de boală sau accident. Spre deosebire de liberele pentru evenimentele deosebite, aceste zile trebuie recuperate, iar părțile vor stabili, de comun acord, modul în care se va recupera perioada respectivă.

Tot ca element de noutate  în Codul muncii este și  concediul de îngrijitor cu  o durată de cel mult cinci zile lucrătoare pe an  care se acordă de către angajatori, la cerere, salariaților care îngrijesc ori sprijină o rudă sau o persoană cu probleme grave de sănătate care stă în aceeași locuință cu aceștia.


 


 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP