MASS-MEDIA
Back

03.05.2022 - Campanie națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie şi incendiu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj derulează pe  parcursul anului 2022 acţiuni de control în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși riscurilor de explozie și incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră și în spitale.

Riscurile de explozie și incendiu pot să apară în toate activitățile în care sunt implicate substanțe inflamabile (materii prime, materiale, produse intermediare, produse finite, deșeuri etc.) fiind afectate toate ramurile economiei.

Dat fiind faptul că exploziile și incendiile pot provoca pierderi de vieți omenești și daune materiale incomensurabile, evaluarea riscului de explozie și incendiu capătă o importanță deosebită pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor.

Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatorii care prestează activități economice unde există riscuri de incendiu și explozie reprezintă un obiectiv permanent al inspectoratelor teritoriale de muncă și, în același timp, trebuie să constituie o preocupare permanentă a lucrătorilor și angajatorilor implicați în astfel de activități.

Campania are ca scop creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă în activitățile specifice ale angajatorilor din domeniile de activitate vizate de acțiunea de control.

Acțiunile de control se desfășoară în toate tipurile de întreprinderi (mici, mijlocii și mari, cu capital de stat, privat sau mixt) care desfășoară activități de recepționare, condiționare, păstrare și valorificare a produselor agricole, fabricarea nutrețurilor combinate, fabricarea băuturilor alcoolice, precum și în unitățile de minerit, rafinare a țițeiului  și asistență spitalicească.

                                          

 

Luminița Elena Nemeș                                                  Mariana Pop               

Inspector șef                                                               Consilier CCRP