Noutati ITM
Înapoi

03.07.2020 - Perioada de proba

Perioada de probă reprezintă un instrument al angajatorului de a testa cunoștințele și abilitățile salariatului. Aceasta este reglementată de Codul Muncii prin art. 31, art.85 și art.97 fiind stabilită în mod diferențiat față de tipul contractului individual de muncă și de funcția pe care o deține salariatul.

Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Pe durata executării unui contract individual de muncă se poate stabili o singură perioadă de probă. Prin excepție salariatii pot fi supuși la o nouă perioadă de probă dacă vor debuta la același angajator într-o nouă funcție sau dacă vor presta activitate într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase.

Potrivit art. 31 din Codul Muncii, la încheierea contractului individual de muncă, pentru a verifica aptitudinile angajatului, se poate stabili o perioadă de probă de  cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru cele de conducere. Regula se aplică doar în cazul încheierii unui contract individual de muncă pe perioada nedeterminată.

De asemenea, pentru verificarea aptitudinilor persoanelor cu handicap, art. 31, alin. 2 prevede că perioada de probă trebuie să fie de maximum 30 de zile calendaristice.

Salariatul care are contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade pe probă cuprinsă între 5 și 45 de zile lucrătoare în funcție de durata contractului, potrivit art. 85 din Codul Muncii.

Pe de altă parte, pentru realizarea misiunii, contractul de muncă temporară implică stabilirea unei perioade de probă a cărei durată este cuprinsă între 2 și 30 de zile lucrătoare.

Menționăm că perioada de probă nu este obligatorie, ci reprezintă doar un instrument de a testa cunoștințele si aptitudinile salariatului.

 

 

 

Contractul individual de muncă  poate înceta atât pe durata, cât și la sfârșitul perioadei de probă. Încetarea contractului se poate realiza printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricărei părți.

Atât angajatorii, cât și angajații ar trebui să considere perioada de probă ca pe o oportunitate. În această perioadă, angajatorul se poate asigura că a făcut alegerea potrivită pentru echipa sa, iar salariatul, că se adaptează cu succes la cerințele postului.

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul