MASS-MEDIA
Înapoi

03.08.2020 - Locul de muncă adaptat

Legea nr. 145 din 22.07.2020 , intrată în vigoare începând cu data de 25.07.2020, aduce completări Legii nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

În concret, elementul de noutate vizează obligația angajatorului de a asigura accesul persoanelor cu handicap la ocuparea unui loc de muncă adaptat, conform pregătirii lor profesionale şi capacităţii de muncă atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap precum și de a adapta rezonabil locul de muncă ce urmează a fi ocupat de către acestea.

Drepturile de care beneficiază persoanele cu handicap încadrate în muncă sau aflate în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri de formare profesională, adaptare rezonabilă la locul de muncă, consiliere din partea unui consilier specializat în medierea muncii, perioadă de probă la angajare de cel puțin 45 de zile lucrătoare, preaviz plătit de minimum 30 de zile lucrătoare acordat la desfacerea contractului individual de muncă pentru motive neimputabile angajatului precum și posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi, dacă beneficiază de recomandarea comisiei de evaluare.

Actul normativ definește sintagma ,,adaptare rezonabilă la locul de muncă” ca fiind ”totalitatea modificărilor făcute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la muncă al persoanei cu handicap; presupune modificarea şi/sau adaptarea programului de lucru în conformitate cu potenţialul funcţional al persoanei cu handicap, achiziţionarea de echipament asistiv, dispozitive şi tehnologii asistive şi alte măsuri asemenea.”

Totodată, persoanei cu handicap i se garantează egalitatea de şanse în prestarea activităţii şi i se asigură accesibilizarea locului de muncă şi adaptarea sarcinilor în conformitate cu potenţialul său funcţional. Precizăm că în contextul încadrării în muncă, prin persoană cu handicap se înţelege şi persoana invalidă gradul III.

                                            

 

 

      Luminița Elena Nemeș                                           Mariana Pop

            Inspector șef                                                Consilier CCRP