MASS-MEDIA
Înapoi

03.08.2022 - Zi liberă pentru îngrijirea sănătății copilului

Salariații au dreptul de a cere angajatorului o zi lucrătoare liberă, pe durata unui an calendaristic, pentru a verifica starea de sănătate a copilului lor.

Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului  prevede că salariații care au în grijă copii, indiferent dacă sunt părinții sau reprezentanții legali ai acestora, pot solicita o zi liberă pentru a merge cu copilul la medic. Cei care pot cere acest beneficiu trebuie să fie asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, iar ziua poate fi solicitată până la vârsta de 18 ani a copilului.

Acest liber se acordă de către angajator pe baza unei cereri completate de părinte , la care trebuie atașată și declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte din care să reiasă că, în anul calendaristic respectiv, acesta nu a solicitat și nici nu va solicita ziua lucrătoare liberă. Cererea se depune cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic.

După efectuarea controlului, salariatul va depune angajatorului o adeverință medicală semnată de medicul de familie al copilului din care să reiasă efectuarea controlului medical, în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării acesteia.

Deși angajatorii sunt obligați să acorde această zi lucrătoare liberă, nu există obligația ca să fie și plătită.

Un aspect important, de care angajatorii trebuie să țină cont, este că această zi liberă se acordă diferențiat în funcție de numărul copiilor astfel:

•  o singură zi lucrătoare liberă pe an pentru unul sau doi copii;

•  două zile lucrătoare libere pe an pentru trei sau mai mulți copii, care pot fi consecutive sau separate.

În cazul în care numărul angajaților care depun cereri simultan  depăşește 5% din numărul total de salariați, angajatorul va programa zilele lucrătoare libere, astfel încât să nu îi fie afectată activitatea.

                                                  

 

Luminița Elena Nemeș                                                       Mariana Pop                     

Inspector șef                                                             Consilier CCRP