MASS-MEDIA
Înapoi

03.08..2023 - Munca de acasă pentru salariații părinți

În situația în care tipul activității desfășurate le permite asta, salariații părinți care au copii cu vârsta de până la 11 ani pot cere să lucreze de acasă patru zile pe lună, conform unei noi reglementări.

Astfel, salariații care au în întreținere copii în vârstă de până la 11 ani pot beneficia, la cerere, de patru zile pe lună în care să muncească de la domiciliu sau să presteze telemuncă, cu excepția situațiilor în care felul sau natura muncii nu permite acest lucru, potrivit Legii nr.241/2023 care modifică Codul muncii.

” La cerere, salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 11 ani beneficiază de 4 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile <LLNK 12018    81 12 231   0 17>Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, (…), cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii.”

În cazul în care  ambii părinți sunt salariați, cererea pentru munca de acasă trebuie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a cerut, pentru aceeași perioadă, să lucreze de la distanță.

Prin derogare de la prevederile legale din domeniul telemuncii, pentru a putea lucra de acasă, părinții copiilor mici trebuie să se asigure că au toate mijloacele necesare pentru desfășurarea activității și îndeplinirea atribuțiilor trecute în fișa postului.

Acordarea beneficiului celor patru zile pe lună pentru salariații părinți presupune, în cazul contractelor în derulare, încheierea unui act adițional la contractul individual de muncă în care să fie înscrise elementele specifice prevăzute de Legea nr.81/2018 în cazul telemuncii, respectiv de Legea nr.53/2003 Codul muncii în cazul muncii la domiciliu.

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef                                             

 

Mariana Pop

Consilier CCRP