MASS-MEDIA
Back

05.05.2022 - Contractele colective de muncă la încetarea stării de alertă

Starea de alertă instituită prin H.G. nr.24/14.05.2020 a încetat începând cu data de 09.03.2022. Efectele încetării stării de alertă sunt diverse având în vedere că o serie de măsuri și restricții au fost dispuse temporar  doar pe perioada cât această stare era aplicabilă pe teritoriul României.

 Legea nr.55/2020 a stabilit o serie de  măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Printre acestea se numară și  valabilitatea contractelor şi  acordurilor colective de muncă care ”se prelungeşte pe durata stării de alertă, precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia” conform dispozițiilor art. 20 alin.(1).  Același act normativ prevede la alin.(2)  că în cazul contractelor și acordurilor astfel prelungite, „părţile au obligaţia iniţierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, în condiţiile legii”. Prin urmare, până la 22 aprilie 2022 trebuiau să fie inițiate negocierile și finalizate până pe data de 6 iunie 2022

Conform art. 129 alin. (1) din Legea nr. 62/2011, negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate  cu condiția ca angajatorul să aibă cel puțin de 21 de angajați.

Astfel, iniţiativa negocierii aparţine angajatorului sau organizaţiei patronale, iar în cazul în care angajatorul sau organizaţia patronală nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a organizaţiei sindicale reprezentative sau a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării.

Legea stabilește că angajatorul sau organizaţia patronală are obligaţia să convoace  părţile îndreptăţite în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, respectiv sindicatul reprezentativ constituit la nivelul unității sau  reprezentanții salariaților.

La prima şedinţă de negociere se stabilesc informaţiile publice şi cu caracter confidenţial pe care angajatorul le va pune la dispoziţia delegaţilor sindicali sau ai reprezentanţilor angajaţilor, conform legii şi data până la care urmează a îndeplini această obligaţie. Data la care se desfăşoară prima şedinţă de negociere reprezintă data la care se consideră că negocierile au fost declanşate și se vor consemna în procesul–verbal informații privind calendarul negocierilor, durata, persoanele mandatate să semneze contractul colectiv de muncă, etc.

Ulterior, la fiecare ședință de negociere se vor încheia procese-verbale semnate de reprezentanții mandatați ai părților în care se va consemna conținutul negocierilor.

Durata negocierii colective nu poate depăși 60 de zile calendaristice decât prin acordul părților.

Luminița Elena Nemeș                                                  Mariana Pop                                 

                    Inspector șef                                                               Consilier CCRP