MASS-MEDIA
Back

05.05.2022 - Modificari legislative zilieri

Legea nr.104/2022 respectiv Legea nr.118/2022 modifică și completează Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Noutățile aduse de cele două acte normative de referă la extinderea domeniilor de activitate în care se poate presta muncă necalificată.

Astfel, unitățile administrativ-teritoriale au, de acum,   posibilitatea să folosească munca cu zilieri  și pentru întreținerea spațiilor verzi din domeniul public.

De asemenea, a fost introdus un nou domeniu în categoria celor pentru care pot fi folosiți zilieri, respectiv  ”activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice”. 

După cum stabilește Legea nr. 52/2011, lucrătorii cu ziua pot activa în mai multe domenii, printre care  agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură, pescuit și acvacultură, activități de alimentație (catering) pentru evenimente, restaurante, baruri,  hoteluri și alte facilități de cazare, baze și cluburi sportive, grădini zoologice, botanice, întreținere peisagistică și spații verzi, etc.

Reamintim  beneficiarilor că, în mod obișnuit,  un zilier nu poate activa mai mult de 120 de zile pe an, dar există și domenii exceptate de la această regulă, în care poate lucra până la 180 de zile anual.

De asemenea, în ceea ce privește cuantumul remunerației brute orare, aceasta poate fi negociat între  părți, dar nu poate fi mai mic decât valoarea orară a salariului minim, care în acest an este 15,239 lei/oră (conform HG nr. 1.071/2021)  și se acordă la sfârșitul fiecărei zile de lucru sau la sfârșitul săptămânii.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl facă beneficiarul activității prestate de un zilier este să înregistreze, la începutul zilei de muncă, datele de identificare în Registrul electronic de evidență a zilierilor.

Toate drepturile și obligațiile, pe care atât beneficiarul cât și zilierul le au în activitatea lor, sunt prevăzute de Legea 52/2011.

                            

Luminița Elena Nemeș                                                        Mariana Pop                             

Inspector șef                                                                     Consilier CCRP