MASS-MEDIA
Back

05.09.2022 - Salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Având în vedere competențele Inspecției Muncii privind transparența veniturilor salariale, reamintim autorităților și instituțiilor publice de pe raza județului Sălaj de obligațiile ce le revin potrivit art.33 alin.(1) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

În conformitate cu art. 33 alin.(1) din actul normativ, în scopul asigurării transparenței veniturilor din sistemul public, toate autoritățile și instituțiile publice vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an, și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice”.

Lista trebuie să cuprindă următoarele elemente:

  • salariul de bază, solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază, indemnizaţia de încadrare sau indemnizaţia lunară, după caz;
  • tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
  • orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
  • orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

După cum reiese din lege, în categoria personalului din sectorul bugetar intră personalul încadrat pe baza unui contract individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, magistrații, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.

                                                
Luminița Elena Nemeș                                                       Mariana Pop                     

Inspector șef                                                            Consilier CCRP