MASS-MEDIA
Înapoi

05.09.2023 - Reprezentatul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM

În general se consideră că în privința normelor de securitate și sănătate în muncă angajatorul este singurul care decide și răspunde. În realitate, principiul care stă la baza oricărei relații de muncă se aplică și în  acest domeniu, adică salariații participă atât în cadrul consultărilor, cât și la deciziile care să asigure condiții optime și care să nu pună în pericol sănătatea celor implicați în procesul de muncă.

Potrivit prevederilor Legii nr.319/2006, în cazul angajatorilor care au peste zece salariați  trebuie să fie aleși sau desemnați, de către lucrători și din rândul acestora, reprezentanții lucrătorilor cu atribuții specifice în domeniul SSM

De asemenea, actul normativ  definește reprezentatul lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM ca fiind „persoana aleasă, selectată sau desemnată de lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte pe aceștia în ceea ce privește problemele referitoare la protecția securității și sănătății lucrătorilor în muncă” , stabilind clar atât rolul, cât și modul în care va fi aleasă sau desemnată.

Normele de aplicare ( H.G. nr.1425/2006) <LLNK 12006   319 12 221   0 23>prevăd că reprezentanții salariaților sunt aleşi  conform celor stabilite prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, stabilind totodată și numărul minim al acestora, în funcție de numărul total al salariaților.

După ce și-au exercitat dreptul de a a-și alege sau desemna reprezentanții, salariații îi vor comunica angajatorului numărul și numele acestora.

Pentru a-și îndeplini corespunzător atribuțiile, reprezentanții aleși sau desemnați vor urma un program de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durată de cel puțin 40 de ore atestat printr-un document de absolvire.

Angajatorul trebuie să acorde reprezentanţilor lucrătorilor  un timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din lege.

Angajatorul este obligat să consulte lucrătorii  sau reprezentanții lor, să permită participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, să asigure o participare echilibrată și să preia propunerile acestora referitoare la  îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate în muncă.

Reprezentanții lucrătorilor au dreptul de a solicita angajatorului să ia toate măsurile necesare și să prezinte propuneri în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători  sau al eliminării surselor de pericol.

Conform prevederilor legale, reprezentanții lucrătorilor desfășoară următoarele activități:

•  colaborează cu angajatorul pentru îmbunătățirea condițiilor de securitate și sănătate în muncă;

•  însoțesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;

•  ajută lucrătorii să conștientizeze necesitatea aplicării măsurilor de securitate și sănătate în muncă;

•  aduc la cunoștință angajatorului sau comitetului de securitate și sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătățirea condițiilor de muncă;

•  urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire și protecție;

•  informează autoritățile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

                                                                               

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP