MASS-MEDIA
Înapoi

05.09.2023 - Voluntariatul

Asociațiile, fundațiile, federațiile  pot organiza, potrivit legislației în vigoare, diverse activități fie în folosul unor persoane, fie în folosul comunității, la care iau parte voluntari neremunerați. 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de către o persoană care își dedică timpul și energia  pentru a ajuta alte persoane sau în beneficiul unei comunități, pentru o cauză unde este nevoie de sprijin și de resurse umane, și nu reprezintă o activitate remunerată, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din aceasta (consumabile, transport etc.).

Voluntariatul este reglementat de Legea nr.78/2014 și este definit drept „participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup”.

Voluntariatul presupune o activitate ce se poate desfășura în diverse domenii: artă și cultură, sport, protecția mediului, sănătate, educație și cercetare, drepturile omului, asistență socială, ajutor umanitar, dezvoltare socială sau comunitară sub tutela unei organizații-gazdă (asociație, fundație, federație) fără scop lucrativ.

Activitatea de voluntariat se poate desfășura doar pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă și care să conțină clauzele prevăzute în actul normativ. Legea interzice  încheierea unui contract de voluntariat cu scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă .

Organizația non-profit este obligată să îi înmâneze persoanei care devine voluntar un exemplar din  contract împreună cu  fișa de voluntariat si cu fișa de protecție a voluntarului.

Fișa de voluntariat cuprinde descrierea detaliată a tipului de activități care urmează a fi desfășurate, iar cea de protecție a voluntarului  conține instrucțiuni de securitate și sănătate a muncii specifice activităţii respective.

Pe toată durata activității de voluntariat, cât și la final, la cererea voluntarului, organizația gazdă eliberează un certificat de voluntariat, la care va fi anexat și un raport de activitate care vor cuprinde, pe lângă datele de identificare ale părților, perioada de voluntariat și numărul de ore efectuate, activitățile de voluntariat prestate, atribuțiile asumate, precum și aptitudinile dobândite.

Legea nu precizează  o limită a perioadei în care o persoană poate fi voluntar, ci doar obligația ca, odată stabilită perioada colaborării, aceasta să fie înscrisă în contractul de voluntariat.

Un aspect important de reținut este faptul că activitatea de voluntariat se consideră experiență profesională, cu condiția ca aceasta să se desfășoare în domeniul studiilor absolvite.

Persoanele care aleg să facă voluntariat au o gamă largă de avantaje, printre care: experiența profesională acumulată, lărgirea ariei profesionale, interacțiunea cu oameni având viziuni și experiențe diferite,  organizarea și planificarea timpului și a resurselor, rezolvarea de probleme,  capacitatea de a reacționa prompt și de a lua decizii . Așadar, voluntariatul  ajută persoanele să își dezvolte o mulțime de abilități, să relaționeze mai bine și să gestioneze mai ușor orice situație.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP