MASS-MEDIA
Înapoi

05.11.2020 - Campanie Națională – Transportatori rutieri

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite  prin Legea nr.108/1999, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 26 – 30 octombrie 2020 s-a desfășurat Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători.

În cadrul campaniei s-a urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la:

  • Timpul de muncă, de odihnă și evidența acestora în conformitate cu prevederile legale speciale;
  • Repausul săptămânal și sărbătorile legale ;
  • Munca suplimentară și munca de noapte ;
  • Acordarea drepturilor salariale și a concediului de odihnă.

Obiectivele Campaniei  :

  1. Identificarea angajatorilor care utilizează munca nedeclarată și luarea măsurilor care se impun pentru respectarea prevederilor legale;
  2. Controlul privind respectarea timpului de muncă și de odihnă;
  3. Determinarea angajatorilor de a respecta prevederile Codului Muncii, ale HG nr.905/2017 precum și ale legilor speciale din domeniul transportului rutier;
  4. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă;
  5. Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă;
  6. Eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare.

În cadrul campaniei au fost controlați  8 agenți economici și 23 de conducători auto. Ca urmare a controalelor efectuate, inspectorii de muncă au constatat că angajatorii,  în general, respectă prevederile legale, totuși fiind depistate unele neconformități referitoare la acordarea repausului săptămânal, evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat, înregistrarea și transmiterea datelor în Revisal conform H.G.nr.905/2017.

Având în vedere și scopul preventiv al controalelor dar și faptul că deficiențele constatate  nu aveau o gravitate accentuată inspectorii de muncă  au dispus măsuri în vederea remedierii lor.

                                

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul