MASS-MEDIA
Back

05.10.2021 - Campanie Națională – Activități desfășurate cu zilieri

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfășurat, în perioada 20 – 24 septembrie 2021, acțiuni de control în cadrul unei campanii naționale privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare. 

Obiectivul campaniei constă în creșterea gradului de conștientizare a beneficiarilor și a zilierilor care desfășoară activități cu caracter ocazional în domeniile stabilite de legiuitor, în ceea ce privește necesitatea aplicării și respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către beneficiarii din domeniile controlate a prevederilor Legii nr. 52/2011.

În cadrul acestei campanii au fost verificate o serie de aspecte referitoare la: durata timpului de muncă, plata muncii prestate de zilier, folosirea muncii copiilor și a tinerilor,  folosirea muncii cu zilieri doar în domeniile expres prevăzute de actul normativ și nu în ultimul rând a evidențierii zilierilor prin înregistrarea în registrul electronic de evidență a zilierilor.

S-a urmărit, cu precădere, identificarea beneficiarilor care folosesc zilieri fără respectarea dispozițiilor Legii nr. 52 / 2011, identificarea celor care utilizează munca fără forme legale a tinerilor și a copiilor, respectiv  depistarea situațiilor în care beneficiarii nu respectă prevederile legale în domeniu, folosind zilieri în condițiile în care era necesară încheierea contractelor individuale de muncă.

Totodată, s-a pus accent și pe determinarea beneficiarilor de a respecta obligația de a înființa și completa registrul electronic de evidență a zilierilor precum și de a transmite un extras la inspectoratul teritorial de muncă, în termen legal.

Ca urmare a controalelor desfășurate la 9 beneficiari, inspectorii de muncă au sancționat 2 dintre ei aplicând o amendă de 6.000 lei pentru neînregistrarea și netransmiterea unui număr de 4 zilieri în  Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, respectiv un avertisment pentru utilizarea muncii zilierilor minori peste timpul maxim admis de lege, adică 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână.

Reamintim, că pot avea calitate de beneficiar a muncii prestate de zilieri, următoarele entități: persoana juridică, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială. De interes este și faptul că beneficiarii pot desfășura activități necalificate cu caracter ocazional cu zilieri numai în domeniile prevăzute la art.13 din lege.

 

  Luminița Elena Nemeș                                                 Mariana Pop

               Inspector șef                                                            Consilier CCRP