MASS-MEDIA
Înapoi

06.02.2023 - Modificări din domeniul relațiilor de muncă în anul 2022

Anul 2022 a adus modificări importante din perspectiva legislației muncii prin transpunerea unor  directive europene, dar și o serie de inițiative legislative naționale.

  1. În luna august a intrat în vigoare o modificare privind încadrarea în muncă a persoanelor aflate sub tutelă specială. Prin Legea nr.140/2022  au fost completate atât Codul muncii cât și alte acte normative cu prevederi referitoare la cei puși sub consiliere judiciară sau tutelă specială. Astfel, legea  stabilește că este interzisă încadrarea în muncă a persoanelor care beneficiază de tutelă specială. Anterior prevederea din Codul muncii făcea referire la persoanele puse sub interdicție judecătorească. De asemenea, data  instituirii tutelei speciale a salariatului sau a angajatorului persoană fizică constituie un motiv de încetare de drept a contractului individual de muncă;
  2. Prin  Legea nr.144/2022  a fost introdusă posibilitatea ca registrul general de evidență a salariaților să fie accesibil online pentru salariaţi/foşti salariaţi, în privinţa datelor care îi privesc . Prin  HG nr. 1.164/2022 s-a stabilit că procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul de evidență va intra în vigoare la 31 decembrie 2024, dată până la care se va finaliza implementarea soluției tehnice care să permită accesul persoanelor fizice.
  3. Prin intrarea în vigoare  la 6 octombrie a Legii nr. 275/2022 , fișele de post  și regulamentul intern au redevenit obligatorii pentru microîntreprinderi. De asemenenea, revine și obligația de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru conform prevederilor art.119 alin.1 din Codul muncii.
  4. În luna octombrie a intrat în vigoare Legea nr.283/2022 care a adus  modificări importante la Codul muncii. Au fost introduse drepturi suplimentare pentru salariați: noi tipuri de concedii - absențele pentru urgențele familiale și concediul de îngrijitor, dreptul de a primi mai multe informații cu privire la clauzele contrcatului individual de muncă, de a nu fi supuși unei noi perioade de probă, de a trece pe un post vacant mai favorabil sau de a avea programe de muncă individualizate.

Totodată, a fost introdusă interdicția ca salariatul să aibă contracte individuale de muncă cu programe de lucru suprapuse.

Pe lângă prevederile deja existenteîn Codul muncii, acum angajatorilor le este interzis să concedieze salariații care și-au exercitat dreptul de a solicita mutarea pe un post mai bun, ori pe cei aflați perioada concediului de îngrijitor sau în zilele de absență pentru urgențele familiale. 

Ca urmare a modificărilor aduse Codului muncii de Legea nr.283/2022 a apărut un nou model-cadru al contractului individual de muncă . Printre noutățile față de variantă anterioară se numără : mențiuni privind cuantumul prestațiilor suplimentare (în bani sau în natură) la care este îndreptățit salariatul care nu are un loc de muncă fix, precum și modalitatea de asigurare și/sau decontare a transportului de către angajator;  modalitatea de plată a salariului; menționarea în cuprinsul contractului individual de muncă, pe lângă condițiile de efectuare și de compensare a orelor suplimentare, și cuantumul indemnizației acordate pentru efectuarea acestora; condițiile în care se realizează formarea profesională; mențiuni privind  riscurile specifice postului; identificarea contractul colectiv de muncă aplicabil.

  1. Noua lege a dialogului social. Printre cele mai importante prevederi ale Legii nr. 367/2022, intrată în vigoare la data de 25 decembrie, se numără reglementarea mai detaliată a reprezentantului salariaților, organizarea mai facilă a salariaților pentru exercitarea drepturilor lor, obligativitatea negocierii colective pentru unitățile care au cel puțin 10 salariați, modificarea termenelor privind inițierea și durata negocierii, precum și conținutul contractului colectiv de muncă.
  2. În luna martie, Normele Legii nr. 319/2006  a securității și sănătății în muncă aprobate de H.G. nr.1425/2006 au fost modificate de H.G. nr.259/2022, fiind introdusă posibilitatea ca fișele de instruire să fie semnate și electronic, aduse obligații noi pentru angajatori în cazul accidentelor de muncă produse în afara țării și modificări legate de cercetarea și declararea bolilor profesionale.

                                                                  

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP