MASS-MEDIA
Înapoi

06.08.2020 - Măsuri de protecție pe perioada de caniculă

În perioadele cu temperaturi caniculare, angajatorii au o serie de obligații pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și menținerea stării de sănătate a salariaților conform prevederilor O.U.G. nr.99/2000 .

În sensul acestui act normativ, temperaturile extreme sunt temperaturi monitorizate şi certificate de Administrația Națională de Meteorologie .

Temperaturile ridicate extreme sunt considerate temperaturile de peste 37 grade celsius, respectiv valori ale indicelui temperatură-umiditate de peste 80 de unități. Acest indice exprimă temperatura exterioară în corelație cu umiditatea relativă.

În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorul va lua, în primul rând, măsuri pentru adaptarea condițiilor de muncă :

  • reducerea intensității și a ritmului activităților fizice;
  • asigurarea ventilației la locurile de muncă;
  • alternarea efortului dinamic cu cel static;
  • alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

În al doilea rând, angajatorul va dispune măsuri pentru menținerea stării de sănătate  a lucrătorilor:

  • asigurarea cantității adecvate de apă minerală, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
  • asigurarea echipamentului individual de protecție;
  • asigurarea de dușuri.

În cazul în care temperaturile extreme se mențin timp de cel putin 2 zile consecutive iar măsurile minimale nu se pot adopta din motive obiective, angajatorul trebuie:

– să reducă durata zilei de lucru;

– să eșaloneze ziua de lucru până la ora 11,00 și după ora 17,00;

– să dispună întreruperea colectivă a lucrului, în situațiile extreme.

Măsurile de protecție se stabilesc de către angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau reprezentanții aleși ai angajaților.

Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme conform art. 8 din același act normativ se vor lua următoarele măsuri:

a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare și a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute;

b) asigurarea primului ajutor și a transportului la cea mai apropiata unitate sanitară a persoanelor afectate;

c) trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

În cadrul controalelor, inspectorii de muncă vor verifica măsurile aplicate de angajatori în perioadele cu temperaturi caniculare pentru protecția salariaților. Controalele vizează în special sectoarele economice în care se lucrează în spații deschise și se desfășoară activități care necesită efort fizic deosebit.

Recomandăm angajatorilor să ia aceste măsuri de prevenire și protecție a angajaților și în perioadele în care nu este caniculă certificată de A.N.M. dar este foarte cald, pentru că sănătatea salariaților este cea mai importantă.

 

                                               

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul