MASS-MEDIA
Înapoi

07.06.2023 - Reîncadrarea fiscală a diurnelor

În contextul amnistiei fiscale din Legea nr.72/2022,  pentru diurnele recalificate în venituri salariale în anii anteriori de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), s-a stabilit că asemenea reîncadrări  sunt posibile numai în baza unei colaborări cu personalul de control din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă (ITM-uri).

În acest sens, a fost elaborată o procedură, inclusă în Ordinul comun al Ministerului Muncii și al Ministerului Finanțelor nr. 874/1429/2023, care permite  reîncadrarea diurnelor ca venituri salariale.

Sintagma „diurne” este un termen generic  care cuprinde indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, indemnizația de detașare transnațională și indemnizația de mobilitate.

Conform procedurii , există două situații în care se poate ajunge la o reîncadrare a diurnelor.

Prima situație este aceea în care inspectorii de muncă derulează acțiuni proprii de control  la angajatorii care plătesc diurne salariaților. În baza documentelor furnizate de angajatori la verificări, inspectorii ITM stabilesc natura veniturilor acordate sub formă de diurne, respectiv dacă se încadrează în prevederile legale incidente sau dacă aceste venituri sunt, de fapt, de natură salarială.

Procesele-verbale încheiate de inspectorii de muncă  sunt transmise apoi, în maximum 45 de zile lucrătoare, la ANAF, pentru a fi avute în vedere la inspecțiile fiscale viitoare.

În urma verificărilor, reîncadrările sunt reflectate în decizii de impunere prin care angajatorii sunt obligați la plata de taxe salariale pentru diurnele recalificate (impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii).

A doua situație  este aceea în care ANAF derulează pe cont propriu verificări la angajatori și identifică situații de acordare a diurnelor va cere ITM ca  în maximum 15 zile lucrătoare, să efectueze controale și să confirme natura concretă a veniturilor.

După finalizarea controalelor inspectorilor de muncă și transmiterea proceselor-verbale, personalul de control al ANAF poate derula propriile verificări pentru a emite decizii de impunere pentru reîncadrarea diurnelor, acolo unde este cazul.


Luminița Elena Nemeș                                                   Mariana Pop

Inspector șef                                                                Consilier CCRP