MASS-MEDIA
Înapoi

07.09.2022 - Examenul medical la angajare

Potrivit prevederilor H.G. nr.355/2007  angajatorii, din orice domeniu de activitate, atât din sectorul public, cât și din cel privat, au următoarele obligații privind sănătatea angajaților :

•  să dețină evaluarea riscului asupra sănătății lucrătorilor, actualizată periodic atunci când rezultatele supravegherii sănătății o impun;

•  să asigure fondurile și condițiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății lucrătorilor.

Serviciile medicale profilactice prin care se asigură supravegherea sănătăţii lucrătorilor sunt: examenul medical la angajarea în muncă, de adaptare, periodic, la reluarea activităţii, supraveghere specială şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.

Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor stabilește în sarcina angajatorului obligația de a asigura fondurile necesare efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătății salariaților.

Examenul medical la angajarea în muncă este un control medical profilactic efectuat de către medicul specialist de medicina muncii înainte de angajarea lucrătorilor în orice loc de muncă pentru:

    a) lucrătorii care urmează a fi angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

    b) lucrătorii care îşi schimbă locul de muncă sau sunt detaşaţi în alte locuri de muncă ori alte activităţi;

    c) lucrătorii care îşi schimbă meseria sau profesia.

Scopul acestei evaluări a sănătății este de a determina dacă o persoană este aptă din punct de vedere fizic și psihologic pentru a efectua munca pentru care se angajează  la locul de muncă unde  își va desfășura activitatea.

Important! Orice salariat nou trebuie să fie supus unui control medical obligatoriu având în vedere că, potrivit prevederilor Legii nr.53/2003 Codul Muncii,  o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Contractul individual de muncă încheiat în lipsa unui certificat medical  avizat de  medicul de medicina muncii, atrage după sine nulitatea contractului de muncă.

Examenul  medical la angajare se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a fișei de aptitudine care trebuie să conţină concluzia acestuia.

Din punct de vedere procedural, fișa medicală pentru angajare este reglementată prin dispozițiile H.G. nr. 355/2007, care prevăd că:

• examenul medical la angajarea în muncă se efectuează la solicitarea angajatorului;

angajatorul are obligația de a suporta costurile examenului medical la angajarea în muncă ;

• numai medicul specializat în medicina muncii are dreptul de a efectua consultațiile necesare și de a completa fișa medicală pentru angajare.

De asemenea, potrivit dispozițiilor Legii nr.53/2003-Codul muncii, examenul medical este obligatoriu și în următoarele situații:

•      la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de șase luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații;

•      în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;

•      la începerea misiunii, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă temporară;

•      în cazul ucenicilor, practicanților, elevilor și studenților, în situația în care urmează să fie instruiți pe meserii și profesii, precum și în situația schimbării meseriei pe parcursul instruirii.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP