Noutati ITM
Înapoi

08.01.2019 - Modificari legislative privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene a adus o serie de modificari la Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 

Noutatile aduse de actul normativ sunt:

O persoana poate presta cel mult 120 de zile pe an calendaristic, indiferent de beneficiarul la care presteaza, cu exceptia celor care presteaza in domeniile: cresterea animalelor in sistem extensiv, pasunatul sezonier al bovinelor, ovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate si in domeniul viticol. În aceste patru domenii, perioada maxima de prestatie a zilierilor este de 180 de zile intr-un an calendaristic.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu, in activitatile de zilier. In caz contrar, prestarea se efectueaza pe baza de contract de munca pe perioada determinata.

Munca necalificata cu caracter ocazional (zilieri) se poate presta numai in urmatoarele domenii: agricultura, vanatoare si servicii anexe (diviziunea 01); silvicultura, cu exceptia exploatarilor forestiere (diviziunea 02); pescuit si acvacultura (diviziunea 03).

                                 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

                          Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul