Noutati ITM
Înapoi

09.09.2019 - Acțiune de informare și control în instituțiile din administrația publică

În îndeplinirea obiectivului specific „Creșterea nivelului de respectare a legislației din domeniul securității și sănătății în muncă de către autorități și instituții publice” din Strategia  națională  în  domeniul  securității  și  sănătății  în  muncă  pentru  perioada 2018 -2020, începând cu data de 26 august 2019 și până la data de 10 octombrie 2019, se desfășoară

ACŢIUNEA DE INFORMARE ȘI CONTROL pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime de securitate și sănătate în muncă in instituțiile de administrație publică.

Obiectivele vizate se referă la:

   -  protecția sănătății și securitatea lucrătorilor;

   - eliminarea sau ținerea sub control a factorilor de risc de accidentare și imbolnăvire profesională;

   - implementarea și urmărirea principiilor generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale;

   - asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare desfășurării activității în domeniul securității și sănătății în muncă.

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă unul dintre aspectele cele mai importante și dezvoltate ale politicii Uniunii Europene referitoare la ocuparea forței de muncă.

Scopul normelor de securitate și sănătate în muncă este protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă și crearea unor condiții de muncă menite să le asigure acestora confortul fizic, psihic și social.

Strategia națională în domeniul securității și sănătății în muncă pentru perioada 2018 – 2020 reprezintă o posibilitate de realizare a unui mediu de muncă sigur și sănătos stabilind obiectivele generale și specifice la nivel național.

Înregistrarea de evenimente în cadrul unităților administrativ teritoriale atât de către lucrătorii angajați cât și în timpul prestării de activitate în folosul comunității de către beneficiarii Legii nr.416/2001 a determinat decizia desfășurării acestei acțiuni.

În cadrul acțiunii, în data de 5 septembrie 2019, la sediul inspectoratului, a avut loc o întâlnire de informare cu instituțiile din administrația publică din județul Sălaj. Următoarea întrunire este programată pentru data de 11 septembrie și se va desfășura tot la sediul instituției.

                        

                       

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier CCRP