MASS-MEDIA
Înapoi

09.12.2022 - Modificări concediu creștere copil

Guvernul a adus  o serie de modificări legislației privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităților de îngrijire a copilului între bărbați și femei, asigurarea unui echilibru între viața profesională și cea privată a acestora și creșterea posibilității ca părintele care nu a solicitat inițial concediu pentru creșterea copilului să își exercite acest drept.

Ordonanța de urgență nr. 164/2022, care modifică și completează OUG nr. 111/2010,   transpune  în legislația națională prevederile Directivei 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților

Primul element de noutate, din sfera relațiilor de muncă, se referă  la  extinderea perioadei de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin 1 lună la cel puțin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale.

De reținut este faptul că în situația în care părintele  nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

Un alt element de noutate constă în obligația persoanelor de a anunța angajatorul, cu cel puțin 10 zile înainte de finalizarea concediului de maternitate ( cele 126 de zile de concediu prenatal și postnatal) sau, după caz, înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, de intenția de a-și exercita acest drept, prin depunerea unei cereri pe suport de hârtie sau electronic, în care să precizeze perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului.  În situația în care persoana îndreptățită nu precizează în cererea de acordare a concediului perioada preconizată, angajatorul aprobă cererea pentru perioada maximă a concediului pentru creșterea copilului până la 2  respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

De asemenea, în cazul în care salariatul se întoarce la activitatea profesională, aceasta are obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte intenția de reluare a raportului de muncă sau de serviciu.

                                                   

Angajatorul are obligația de a menține, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute de persoana îndreptățită la începutul concediului sau în curs de dobândire.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023.

Reamintim angajatorilor că au obligaţia de a aproba concediul pentru creşterea copilului și nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu salariaților care beneficiază de acest drept.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP