MASS-MEDIA
Înapoi

10.06.2022 - Modificări privind reducerea timpului de muncă

Ordonanța de Urgență nr. 73/2022 prelungește prevederile din OUG nr.132/2020 legate de posibilitatea reducerii timpului de muncă  și cele referitoare la indemnizația pentru activitate redusă pentru persoanele fizice autorizate și după data de 8 iunie, cum era prevăzut inițial, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. Astfel, angajatorii care au accesat deja mecanismul o vor putea face în continuare până la finalul anului.

O altă modificare adusă de actul normativ  este că motivul accesării mecanismului  poate fi și scăderea producției cu cel puțin 10%, nu  doar scăderea cifrei de afaceri, cum a fost prevăzut inițial în OUG 132. Mai exact, și angajatorii pentru care producția realizată în luna pentru care solicită aplicarea măsurii s-a diminuat cu cel puțin 10%, față de aceeași lună din 2019 sau față de media lunară a producției realizate în 2019 vor putea beneficia de acest ajutor de la stat.

În cazul unui angajator înfiinţat în perioada 1 ianuarie-15 martie 2020 şi care are cel puţin un angajat, diminuarea producţiei se raportează la producţia realizată în luna anterioară aplicării măsurii.

Pentru decontarea indemnizației, angajatorii  vor depune aceleași documente, însă declarația pe propria răspundere urmează să fie modificată prin ordin de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, pentru ca și situația scăderii producției să fie inclusă.

Reamintim angajatorilor condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de prevederile OUG nr.132/2020:

•  reducerea timpului de lucru cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară a salariaților stabilită prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse într-o perioadă de 30 de zile calendaristice;

•  măsura trebuie să vizeze cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;

•  reducerea activității trebuie să fie justificată de o diminuare a cifrei de afaceri/producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a producţiei din 2019.

Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

 

Luminița Elena Nemeș                                                            Mariana Pop

Inspector șef                                                                        Consilier CCRP