MASS-MEDIA
Înapoi

10.08.2020 - Activitatea de control din luna Iulie 2020

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2020, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii iulie 2020, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 69 agenți economici, din care 40 au fost sancționați, aplicându-se 13 amenzi, în cuantum total de 90.000 lei, și 61  avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 4 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale prevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea prevederilor legale privind  repausul săptămânal ;
 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară ;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului ;
 • nerespectarea de către operatorii de transport rutier a obligaţiei de a descărca şi stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto, iar datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizează, cel mai târziu la fiecare 90 de zile conform prevederilor O.G. nr.37/2007.

.156/2000                                                

                   Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 • nerespectarea dispozițiilor legale privind sărbătorile legale;
 • nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară, respectiv munca de noapte ;
 • nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea obligației privind informarea ITM cu privire la prestatorii de servicii . 

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate  au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 119 agenți economici  aplicându-se  3 amenzi în cuantum  total de  17.500 lei  pentru necomunicarea și necercetarea evenimentului soldat cu vătămarea lucrătorului, respectiv pentru lipsa instruirii  lucrătorilor inclusiv cu privire la riscurile induse de noul coronavirus.

Deficiențele constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat avertismente:

 1. nu se asigură echipament individual de protecție pentru toți lucrătorii;
 2. controlul medical la angajare și/sau periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007;
 3. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale nu a fost efectuată pentru toate locurile de muncă;
 4. nu a fost întocmit planul de prevenire și protecție;
 5. nu au fost elaborate instrucțiunile  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate ;
 6. scări de acces fără balustradă de protecție ; 
 7. măștile de protecție nu sunt purtate pe toată durata programului de lucru.   

 

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

 

Luminița Elena Nemeș                                            Mariana Pop

Inspector șef                                                         Consilier CCRP