MASS-MEDIA
Înapoi

10.10.2022 - Regulamentul intern și fișa postului redevin obligatorii

Ordonanța de urgență care a stabilit, în mai 2021, că regulamentul intern și fișa postului sunt opționale pentru microîntreprinderile cu până la nouă salariați a fost respinsă  prin Legea nr.275/2022, astfel efectele acesteia încetează odată cu intrarea în vigoare a legii, respectiv 6 octombrie 2022.

Practic, asta înseamnă că cele două documente sunt din nou obligatorii.

Conform specificațiilor de la litera F din contractul individual de muncă atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contract. Simpla întocmire a unei fișe de post, acolo unde ea nu există la acest moment, nu este suficientă, ci se impune încheierea unui act adițional pentru a respecta dispozițiile  art. 17 alin (5) din Codul muncii care prevede că ”Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract…”

Reamintim angajatorilor că fișa postului este un document care precizează sarcinile și responsabilitățile ce-i revin titularului postului, condițiile de lucru, standardele de performanță,  precum și caracteristicile personale necesare angajatului pentru îndeplinirea cerințelor postului.

Fișa postului reprezintă, alături de funcția/ocupația,  un element esențial care nu poate fi modificat fără acordul părților și fără încheierea unui act adițional.

De asemenea, întocmirea regulamentului intern redevine obligatorie, fiind reglementată de Codul Muncii prin articolele 241-246. Acestea prevăd condițiile de întocmire „cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților”, categoriile de dispoziții obligatorii de prevăzut în acest document (articolul nr. 242), dar și informații despre aducerea la cunoștința a salariaților. 

Regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborat cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, prin care se stabilesc o serie de reguli  aplicabile la locul de muncă.

Odată cu respingerea OUG.nr.37/2021, microîntreprinderilor le revine, de asemenea,  obligația de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru conform prevederilor art.119 alin.1 din Codul muncii.

                                                                                   

Luminița Elena Nemeș                                                       Mariana Pop

Inspector șef                                                                   Consilier CCRP