MASS-MEDIA
Înapoi

11.01.2021 - Legea 298/2020: completarea Codului Muncii

În Monitorul Oficial nr. 1.293 din 24 decembrie 2020 a fost publicată Legea nr. 298/2020 pentru completarea Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.

Actul normativ  reglementează o nouă posibilitate de suspendare a contractului de muncă generată de reducerea activității în situația decretării stării de urgență sau a stării de asediu.

Astfel, contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului și în situația suspendării temporare a activității și / sau a reducerii acesteia, ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgență.

Salariații afectați de activitatea redusă sau întreruptă, care au contractul individual de muncă suspendat, beneficiază de o indemnizație plătită din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pe toată durata menținerii stării de asediu sau stării de urgență, după caz.

Dacă bugetul angajatorului destinat plății cheltuielilor de personal permite, această indemnizație poate fi suplimentată de către angajator.

În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ, acesta nu va beneficia de indemnizație, dar dacă toate sunt suspendate, angajatul poate opta să beneficieze de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Important! Odată cu intrarea în vigoare a acestor reglementăridesființarea locurilor de muncă ocupate de persoanele ale căror contracte individuale de muncă au fost suspendate ca urmare a decretării stării de asediu, a stării de urgență sau pentru motive de ordin economic, tehnologic, structural sau similare este interzisă pe o perioadă cel puțin egală cu perioada suspendării pentru care au beneficiat de plata indemnizațiilor. Încălcarea interdicției va obliga angajatorul la restituirea sumelor primite cu titlu de îndemnizație pentru posturile desființate.

 

Luminița Elena Nemeș                                                         Mariana Pop                                

                 Inspector șef                                                                      Consilier CCRP