Noutati ITM
Înapoi

11.04.2019 - Actiune informare ucenici, internship

In  cadrul  Programului  de  actiuni  al  Inspectiei  Muncii  in  perioada 15 aprilie – 31 mai 2019  se  desfasoara

Actiunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si internship.

Obiectivele campaniei sunt:

•     Cresterea gradului de constientizare a entitatilor care au calitatea de angajator si pot, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract de ucenicie, contract de stagiu – anexa la contractul individual de munca sau sa utilizeze interni in baza contractului de internship;

•     Indrumarea  entitatilor care au calitatea de angajator in aplicarea unitara a prevederilor legale privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si internship;

•     Informarea persoanelor/salariatilor/ entitatilor care au calitatea de angajator in ceea ce priveste dezvoltarea carierei si a procesului de formare profesionala ;

•     Facilitarea integrarii sociale a persoanelor interesate in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii.

MOTIVAREA  ACŢIUNII

In contextul functiei generale de comunicare a Inspectiei Muncii, este necesara desfasurarea unor actiuni de informare si constientizare cu privire la modalitatile de efectuare a programelor de intership, de formare profesionala la locul de munca in baza contractului de ucenicie, de efectuare a stagiului pentru absolventii de invatamant superior, de completare si transmitere corecta a datelor in registrul general de evidenta a salariatilor si de aplicare a legislatiei aferente.

Actiunile de informare vor viza, in principal:

  • punerea in aplicare a legislatiei;
  • modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de internship – Legea 176/2018;

 

 

 

  • modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de ucenicie – Legea 279/2005 si HG nr.855/2013 –normele metodologice de aplicare a Legii nr.279/2005;
  • conditiile de efectuare a stagiului pentru absolventii de invatamant superior – Legea nr.335/2013 si HG nr.473/2014 - normele metodologice de aplicare a Legii nr.335/2013.

Pentru o cat mai eficienta informare, Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj va organiza intalniri, cu entitati care au calitatea de angajator, din toate domeniile de activitate, societati comerciale, persoane fizice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, organizatii patronale si sindicale, reprezentanti ai altor institutii.

Programul concret al intalnirilor de informare va fi transmis prin mass-media si afisat pe pagina de internet a inspectoratului la adresa www.itmsalaj.ro.

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul