MASS-MEDIA
Back

11.05.2022 - Activitatea ca PFA considerată vechime în muncă

Legea nr. 125 din 5 mai 2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 456/2022 completează <LLNK 12008    44182 331   0 46>Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice  de către persoanele fizice autorizate,  întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Elementul de noutate  se referă la faptul că, activitatea economică desfașurată de persoanele fizice autorizate (PFA) constituie vechime în muncă sau, după caz, vechime în specialitate. Însă, pentru aceasta, este necesar ca persoana juridică să îndeplinească  anumite condiţii, astfel noile prevederi vizează perioadele în care PFA a desfașurat activitate economică, achitând contribuţiile, taxele şi impozitele legale.

Astfel, potrivit dispoziţiilor actului normativ, activităţile economice desfăşurate de persoana fizică în calitate de PFA constituie vechime în muncă sau, după caz, vechime în specialitate dacă activitatea economică în cauză a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, fiind înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.

De asemenea, vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate, se stabilește în funcție de perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale. Prin urmare, nu vor fi luate în considerare “intervalele de timp în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată”.

              


Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP