MASS-MEDIA
Înapoi

11.05.2023 - Campanie națională în domeniul construcțiilor

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj derulează pe  parcursul anului 2023 Campania națională de verificare a modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor.

În activitățile desfășurate în cadrul acestui sector lucrătorii se confruntă, de  multe ori, cu factori de risc de accidentare uneori cu consecințe grave. Numărul mare de accidente de muncă înregistrate la nivel național în acest sector de activitate se datorează în principal nivelului scăzut al pregătirii personalului, caracterului sezonier al activității, pericolelor de accidentare existente în mediul de muncă, etc.

Dinamica accidentelor de muncă, înregistrate la nivelul județului Sălaj pe parcursul anilor 2016-2020:

An

Total accidente

                     Din care:

Accidente în construcții/total accidente %

In domeniul Construcții

         Din care:

         mortale

2018

27

9

2

33,33

2019

33

1

_

3,03

2020

30

6

_

20

2021

29

5

1

17,25

2022

19

6

1

31,6

                                         

Campania  urmărește în special modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcțiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

În cadrul controalelor se va pune accent pe creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la obligativitatea respectării prevederilor legale de protecție a muncii, în special în prevenirea riscului de cădere de la înălțime.

Angajatorii vor fi îndrumați pentru crearea de condiții care să stimuleze lucrătorii, reprezentanții acestora sau  sindicatele din domeniul construcțiilor, în vederea participării cât mai active la procesul de însușire a legislației specifice domeniului construcții, scopul fiind creșterea nivelului de securitate în procesul muncii.

Pentru a reduce riscul de accidentare, angajatorii au obligația de a asigura pe șantiere echipamente de muncă corespunzătoare, de a monta sisteme de protecție colectivă (schele, pasarele, balustrade , platforme sau plase de prindere dimensionate corespunzător și suficient de solide pentru a împiedica respectiv opri căderile de la înălţime), de a completa și adapta în funcție de evoluția lucrărilor ”Planul propriu de securitate și sănătate”.

Lucrătorilor le revine obligația  de a folosi echipamentul individual de protecție (centuri de siguranţă sau alte mijloace de ancorare, căşti, bocanci).

Totodată, angajatorii au obligația de a asigura condiţii pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă şi postului său atât la angajare cât și la schimbarea locului de muncă, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea de noi tehnologii sau proceduri de lucru.

Respectarea  dispozițiilor care vizează protecția muncii de către participanții la procesul muncii reprezintă o condiție esențială pentru un mediu de lucru sănătos, pentru protejarea vieții, astfel încât pe parcursul zilei de muncă să nu se înregistreze nici un eveniment de natură să pună în pericol sănătatea, integritatea fizică sau chiar viața angajaților.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP