MASS-MEDIA
Înapoi

11.10.2021 - Somaj tehnic

Ținând cont de situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri de limitare a contactului fizic între persoane, având ca efect direct interzicerea/suspendarea/limitarea unor activităţi economice,  Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență nr.111/02.10.2021 prin care reinstituie decontarea indemnizațiilor de șomaj tehnic acolo unde activitatea se întrerupe total sau parțial.

Astfel, actul normativ prevede că, în intervalul 04.10.2021  până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit <LLNK 12003     0923 2S2  52 75>art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de <LLNK 12021    16 10 201   0 69>Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

De prevederile ordonanței beneficiază ”salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă” și ”salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia salariaţilor aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă”.

Indemnizaţia este în sumă brută fiind supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale, în condiţiile Codului fiscal.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ și obţine venituri la nivelul indemnizaţiei, acesta nu beneficiază de prevederile ordonanței, doar dacă toate contractele sunt suspendate va beneficia de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

Într-o lună calendaristică, angajatorii pot solicita pentru aceeaşi perioadă din lună, pentru salariaţi diferiţi, atât acordarea indemnizaţiei de șomaj tehnic cât și decontarea indemnizaţiei reglementată de  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind reducerea timpului de muncă. De asemenea, pe parcursul aceleiaşi luni calendaristice, dar  pentru perioade diferite din lună, angajatorii pot beneficia pentru acelaşi salariat, atât de indemnizaţia de șomaj tehnic cât și de decontarea indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă.

Concluzia este că perioadele în care salariatul are contractul de muncă suspendat și perioadele în care are programul de lucru redus, nu se pot suprapune, fiind obligatorie atât încadrarea corectă, cât și respectarea dispozițiilor legale incidente .

De prevederile acestei ordonanțe pot beneficia și alte categorii de persoane:

    a) profesioniştii reglementaţi de <LLNK 12016     0853 262   3 72> Codul civil;                                     

    b) persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe;

    c) persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza <LLNK 12005     1 13 201   0 16>Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

 

 

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul