MASS-MEDIA
Înapoi

11.11.2022 - Modificări la Codul muncii privind efectuarea și compensarea orelor suplimentare

Printre modificările aduse Codului muncii de Legea nr.283/2022 în privința elementelor care fac, pe de o parte, obiectul informării, iar pe de altă parte se regăsesc în cuprinsul contractului individual de muncă , este și faptul că, pe lângă durata normală a muncii, salariatul ia la cunoștință de condițiile de efectuare a muncii suplimentare, de compensare sau de plată a acesteia, precum și dacă  va lucra sau nu în schimburi.

Faptul că acum, în conținutul contractului de muncă, se regăsesc „condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare” nu înseamnă că angajatorul nu mai este obligat să respecte celelalte prevederi ale Codului muncii referitoare la această temă.

Astfel, în continuare,  munca suplimentară  poate fi efectuată numai cu acordul salariatului,  trebuie să se regăsească în evidența timpului de muncă iar angajatului i se vor  acorda toate drepturile conform legii.

Ca urmare, situația legală a muncii suplimentare rămâne neschimbată pentru toți salariații, iar celelalte dispoziții din Codul muncii se vor aplica în mod corespunzător, ca și până acum:

  • poate fi efectuată la solicitarea angajatorului și numai cu acordul salariatului; 
  • limitarea în timp a duratei muncii suplimentare –art.114 și 115 Codul muncii;
  • compensarea prin acordarea de ore libere plătite în următoarele 90 de zile rămâne în continuare prima opțiune, iar numai în situația în care, în mod obiectiv și justificat, acest lucru nu este posibil, prin plata unui spor ce nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază;
  • evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, angajatorul având  obligația de a se asigura că timpul maxim de muncă nu este depășit iar repausul zilnic și săptămânal este asigurat.

Subliniem faptul că munca suplimentară se poate efectua doar de către salariații încadrați cu contract de muncă cu normă întreagă. În cazul celor cu contract cu timp parțial, Codul muncii interzice expres acest lucru.

 

        Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef        

                                               

Mariana Pop

Consilier CCRP