MASS-MEDIA
Înapoi

11.12.2020 - Activitatea de control din luna noiembrie 2020

Activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj se desfășoară în baza Programului Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii stabilit pentru anul 2020, precum și a Programului Propriu de Acțiuni al instituției pentru anul în curs.

Pe parcursul lunii noiembrie 2020, s-au desfășurat controale privind respectarea legislației în vigoare în domeniile de competență: relații de muncă și securitate și sănătate în muncă.

Control relații de muncă

Acțiunile intreprinse au avut ca obiectiv în principal identificarea angajatorilor care folosesc munca nedeclarată, dar și a celor care încalcă alte prevederi ale legislației din domeniul relațiilor de muncă referitoare la timpul de muncă și de odihnă, ore suplimentare, munca în repaus săptămanal și în sărbători legale, etc.

Au fost controlați 67 agenți economici, din care 15 au fost sancționați, aplicându-se 6 amenzi, în cuantum total de 58.000 lei, și 18  avertismente.

În urma controalelor, au fost depistate 2 persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă,  angajatorii fiind sancționați contravențional.

Alte încălcări ale pevederilor legale pentru care s-au aplicat amenzi se referă la:

 • nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat;
 • nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite;

6/2000                                 

Deficiențele constatate  pentru care s-au aplicat avertismente :

 •   nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal;
 •   nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului  individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv ;
 • nerespectarea obligatiei de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului ;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
 • nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic.

 

Control securitate și sănătate în muncă

Controalele efectuate  au vizat în special respectarea prevederilor Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, respectiv a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă.

În cursul lunii inspectorii de muncă au  verificat 47 agenți economici  aplicându-se  3 amenzi în cuantum  de  15.000 lei  pentru neefectuarea controlului medical periodic, respectiv utilizarea de utilaje cu autorizări ISCIR expirate

Deficiențele constatate, ca urmare a controalelor, pentru care s-au aplicat 37 avertismente:

 1. în  fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
 2. lipsa aplicării semnalizării de securitate pe tablourile electrice și la prizele de 220V;
 3. tematicile de instruire periodică nu sunt întocmite pe activități și nici completate cu prevederi ale reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind activităţile specifice ale locului de muncă şi/sau postului de lucru;
 4. nu au fost elaborate instrucțiunile  proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate ;
 5. evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale  și  planul de prevenire și protecție nu au fost revizuite cu privire la riscul de contaminare cu Covid 19;

Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

 

 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP