MASS-MEDIA
Înapoi

12.01.2023 - Salariul de bază pentru angajații cu o vechime mai mare de 2 ani

În anul 2021 a fost introdusă în Codul muncii o prevedere conform căreia angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților stabilite la nivelul minim, după o perioadă de activitate de cel mult 2 ani, care  începe să curgă de la 1 ianuarie 2022, potrivit  OUG nr.142/2021.

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (...) poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maxim 24 de luni, de la momentul încheierii contractului individual de muncă. După expirarea perioadei respective, acesta va fi plătit cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prevederile (...) se aplică și pentru salariatul plătit cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă, perioada de maxim 24 de luni fiind calculată începând cu data de 1 ianuarie 2022

Ca urmare, abia din 2024 angajatorii vor fi obligați să majoreze salariile acestor angajați la un nivel superior salariului minim pe economie care va fi în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Majorarea se va aplica atât salariaților cu contracte individuale de muncă nou-încheiate, cât și pentru cei cu contracte  aflate în derulare. În acest mod, există egalitate de tratament pentru toate contractele individuale de muncă, indiferent de data încheierii acestora.

Precizăm că această majorare face obiectul unui act adițional. Astfel, chiar dacă este  impusă prin lege, doar majorarea în sine constituie obiectul obligației conform actului normativ, dar  valoarea efectivă a salariului se va stabili prin negociere între părți. Ca urmare, fiind o modificare a unui element esențial al contractului de muncă, este nevoie de întocmirea unui act adițional semnat de ambele părți. 

                                                              

                       Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul