MASS-MEDIA
Înapoi

12.02.2024 - Comunicat de presă reparații auto

Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj a desfăşurat, în perioada 18-26 ianuarie 2024, Campania naţională în domeniul sănătății și securității în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul întreținerea și repararea autovehiculelor – cod CAEN 452.

Obiectivele acestei campanii au vizat, în primul rând,  identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează  domeniul securității și sănătății în muncă.

Totodată, s-a urmărit  informarea și conștientizarea angajatorilor și  lucrătorilor  cu privire la  consecințele sociale și economice pe care le poate genera nerespectarea prevederilor legale, având în vedere gama largă de riscuri la care sunt expuși lucrătorii din acest domeniu de activitate: risc de electrocutare, alunecări pe pardoseala umedă, temperaturi extreme, risc de intoxicare cu substanțe chimice, activități repetitive, utilizarea incorectă a echipamentelor de muncă, stresul provocat datorită comportamentului neadecvat al clienților,etc.

Ca rezultat al acțiunii desfășurate la 19 agenți economici care desfășoară activități în domeniul menționat,  au  fost  aplicate 5 sancțiuni contravenționale, din care  2 amenzi în cuantum total de 10.000 lei și 3  avertismente. Deficiențele constatate  pe parcursul controalelor au fost următoarele:

  • lipsa verificării periodice ISCIR a echipamentelor de muncă supuse regimului de   verificare tehnică (elevatoare, recipient compresor de aer);
  • în  fișa  postului  nu  sunt  consemnate  atribuțiile  lucrătorului din  punct  de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate;
  • nu s-au luat măsuri pentru protecția lucrătorilor împotriva pericolului de accidentare prin cădere în canalul de revizie;
  • zonele cu pericol specific nu sunt delimitate și semnalizate corespunzător;
  • controlul medical periodic nu se efectuează conform prevederilor H.G. nr.355/2007.

Pentru toate neconformitățile constatate  au fost dispuse măsuri obligatorii de remediere cu termen fix sau permanent.

                                              

          Nemeș Luminița-Elena                                       Pop Mariana

Inspector șef                                                    Consilier CCRP