Noutati ITM
Înapoi

12.08.2019 - Noi modificari OUG nr.114/2018

In Monitorul Oficial nr. 507 din data de 21 iunie 2019 a fost publicata O.U.G. nr. 43/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor masuri in domeniul investitiilor. Astfel se aduc o serie de modificari prevederilor OUG nr.114/2018.

Printre altele, ordonanta aduce schimbari si in domeniul salariului minim si facilitatilor fiscale pentru angajatii din constructii.

Modificarile vizeaza:

1.Prelungirea perioadei de aplicabilitate a salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru domeniile de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal si facilitatilor fiscale pentru salariatii din aceste domenii pe perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028. Initial aceste prevederi erau prevazute doar pentru anul 2019.

Astfel:

• pentru anul 2019 pentru domeniile de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, se stabileste la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand in medie 17,928 lei/ora;

• in perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2028, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 3.000 lei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.

Nerespectarea prevederilor privind salariul de baza minim brut de catre societati constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea acordarii facilitatilor fiscale.

 

 

2. Extinderea domeniilor de activitate prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal pentru care se aplica salariul minim de 3.000 lei si facilitatile fiscale cu umatoarele domenii:

2351 - Fabricarea cimentului;

2352 - Fabricarea varului si ipsosului;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

3. Noi reguli privind cifra de afaceri in functie de care se aplica facilitatile fiscale:
Pentru a beneficia de facilitatile fiscale una dintre conditii este ca angajatorii sa realizeze cifra de afaceri din activitatile in sectorul constructii conform codurilor CAEN prevazute la art.60 pct.5  si alte activitati specifice domeniului constructii in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala. 

Mecanismul de calcul al cifrei de afaceri, in vederea aplicarii facilitatii fiscale, se va stabili prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza.

 

 

 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul