MASS-MEDIA
Înapoi

12.09.2022 - Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Posturile de lucru ce cuprind echipamente cu ecran de vizualizare (calculatoare, laptopuri, alte dispozitive electronice) trebuie amenajate astfel încât să ofere lucrătorilor confort și libertate de mișcare. Angajatorii au obligația de a face o analiză a posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce privește eventualele riscuri pentru vedere, probleme fizice și solicitare mentală.

De asemenea, angajatorul trebuie să planifice sarcinile lucrătorului astfel încât folosirea zilnică a ecranului de vizualizare să fie întreruptă periodic prin pauze sau schimbări de activitate, care să reducă suprasolicitarea în fața ecranului de vizualizare.

Potrivit dispozițiilor H.G. nr.1028/2006  angajatorul are obligația să ia măsurile corespunzătoare pentru ca posturile de lucru să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, privind:

Ecranul de vizualizare - caracterele trebuie să fie bine definite și distincte, de dimensiuni corespunzătoare și cu spațiu suficient între caractere și între rânduri. Imaginea de pe ecran  să fie stabilă, strălucirea și/sau contrastul dintre caractere și fondul ecranului  să poată fi ușor de reglat și de adaptat condițiilor ambiante, să nu prezinte străluciri supărătoare sau reflexii care ar putea deranja utilizatorul. Pentru a se adapta nevoilor operatorului, ecranul trebuie să poată fi orientat și înclinat cu ușurință și să fie posibilă utilizarea unui postament separat.

Tastatura - să fie inclinabilă și separată de ecran, astfel încât să permită lucrătorului găsirea unei poziții de lucru confortabile, care să evite oboseala brațelor. Spațiul din fața tastaturii trebuie să fie suficient pentru a permite sprijinirea  brațelor operatorului. Simbolurile  tastelor să prezinte contrast suficient și să fie lizibile din poziția normală de lucru. Pentru a evita reflexiile, suprafața tastaturii trebuie să fie mată.

Masa sau suprafața de lucru - să fie puțin reflectantă, să aibă dimensiuni suficiente și să permită o amplasare flexibilă a ecranului, tastaturii, documentelor și echipamentului auxiliar.
De asemenea, suportul pentru documente  să fie stabil și ușor de reglat.

Scaunul de lucru - să fie stabil și să asigure operatorului libertate de mișcare, o poziție confortabilă, să poată fi reglat pe vertical, iar spătarul să poată fi înclinat și reglat pe vertical.

Mediul de muncă - prin dimensiunile şi amenajarea sa, postul de lucru trebuie să asigure utilizatorului un spaţiu suficient, care să îi permită să își schimbe poziţia, să varieze mișcările, și condiții optime de iluminat, căldură, umiditate.

 

Referitor la interfața operator-computer angajatorul va ține seama ca programul să fie adaptat sarcinii de muncă, uşor de folosit şi  adaptat nivelului de cunoştinţe sau experienţei lucrătorului.

Lucrătorii beneficiază de  examene oftalmologice periodice sau ori de câte ori apar tulburări de vedere, iar în cazul în care este necesar, angajatorul trebuie să le asigure dispozitive de corecție speciale, care să corespundă activităţii respective.

Protecția ochilor și a vederii lucrătorilor poate fi asigurată din punctul de vedere al costurilor  în cadrul sistemului național de sănătate, astfel că măsurile luate de către angajator nu implică costuri financiare pentru lucrători.

 

                       

Luminița Elena Nemeș                                                        

Inspector șef       

 

Mariana Pop

Consilier CCRP