MASS-MEDIA
Back

12.10.2021 - Modificări importante a Codului Muncii

În Monitorul Oficial nr. 951 din data de 05 octombrie 2021 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 117 care aduce modificări și completări importante a  Legii nr. 53 / 2003 – Codul Muncii.

Elementul de noutate care completează Codul Muncii îl reprezintă reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „muncă la gri“ în sensul definirii acesteia ca noţiune juridică de „muncă subdeclarată“ şi, totodată, al sancţionării practicării acestui fenomen în scopul de a-l descuraja.

În sensul legii, ”muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale."

Printre modificările aduse Codului muncii se numără și sancționarea firmelor care folosesc contractele de muncă cu timp parțial ca formă de evaziune fiscală şi de nerespectare a drepturilor salariaţilor care sunt privaţi de stabilirea şi virarea la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin:

primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei"

Singurele excepții, prin care este permisă efectuarea de ore suplimentare de către salariații part-time, sunt cazurile de forță majoră sau lucrările urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

Angajatul trebuie să fie conștient că banii primiți  ”în mână” nu sunt supuși fiscalizării, nu se plătesc contribuții pentru asigurări sociale, astfel fiindu-i afectată protecția din perspectiva dreptului la pensie.

O altă modificare se referă la  munca suplimentară care se compensează cu ore libere plătite aferente orelor lucrate, în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

De asemenea, ordonanța mai stabileste că angajatorii care nu achită la timp salariile și depășesc termenul stabilit în contractul individual de muncă cu mai mult de o lună, vor putea fi sancționați cu amendă de la 5.000 de lei până la 10.000 de lei pentru fiecare salariat care nu și-a primit remunerația. Excepție fac angajatorii care află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 


 

Luminița Elena Nemeș                

Inspector șef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare și Relații cu Publicul