MASS-MEDIA
Înapoi

13.12.2022 - Noul model-cadru al contractului individual de muncă

Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale  nr. 2171/09.12.2022 conţine modelul – cadru al contractului individual de muncă, care cuprinde   toate  modificările aduse de Legea nr. 283/2022  pe partea de elemente ce trebuie cuprinse în contract.

Începând cu data intrării în vigoare a actului normativ, respectiv 09.12.2022, contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde obligatoriu elementele prevăzute în modelul – cadru. Prin negociere între părți, contractul  poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

De asemenea, tot de la data de 09.12.2022  Ordinul Ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003 care conține modelul contractului individual de muncă de până acum, se abrogă.

Reamintim  că, în ceea ce privește contractul individual de muncă, angajatorului îi revin următoarele obligații :  încheierea în formă scrisă, înmânarea unui exemplar salariatului, anterior începerii activității, respectiv păstrarea la locul de muncă a unei copii pentru toți salariații care desfășoară activitate în acel loc. În plus, tot prin grija angajatorului, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților și se transmite inspectoratului teritorial de muncă anterior începerii activității.

Noul model-cadru al contractului individual de muncă se găsește  în format editabil pe site-ul  Inspectoratului Teritorial de Muncă Sălaj : www.itmsalaj.ro la secțiunea Formulare Contract individual de muncă, alte formulare.

                                                                       
 

Luminița Elena Nemeș                                           

Inspector șef                                                        

 

Mariana Pop

Consilier CCRP