MASS-MEDIA
Înapoi

13.12.2022 - Salariul minim în anul 2023

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1447/2022, începand cu 01 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 165,333 ore în medie pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră, fără a include sporuri sau alte adaosuri.

Prin excepție, în domeniul construcțiilor  salariul de bază minim  se stabilește la 4.000 lei lunar, conform dispozițiilor OUG nr.168/2022.

De asemenea, ordonanța mai stabilește  că în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor  dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

„ (1) a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului (care, de la 1 ianuarie, va crește la 3.000 de lei - n.red.), în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) - (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv.

(2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.”

Pentru domeniul agricultură și industrie alimentară, salariul  minim  rămâne și anul viitor  la nivelul de 3.000 de lei lunar. 

Reamintim angajatorilor că au obligația de a majora salariile de bază ale tuturor angajaților care  le au stabilite sub acest nivel.

Important ! Orice modificare a salariului de bază brut lunar, a sporurilor sau adaosurilor, se transmite  în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform prevederilor H.G. nr.905/2017.

                        

Luminita Elena Nemes                            

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul