MASS-MEDIA
Înapoi

14.01.2021 - Salariul de bază minim brut pe țară în anul 2021

În conformitate cu prevederile H.G. nr.4/2020, începand cu 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră, fără a include sporuri sau alte adaosuri.

Conform actului normativ, pentru personalul încadrat pe funcții pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.

Începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, toate drepturile și obligațiile stabilite potrivit legii se determină prin raportare la nivelul de 2300 lei al salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Angajatorii au obligația de a majora salariile de bază ale tuturor angajaților care  le au stabilite sub acest nivel.

Reamintim angajatorilor că orice modificare a salariului de bază brut lunar, a sporurilor sau adaosurilor, se transmite  în registrul general de evidență a salariaților în termen de 20 de zile lucrătoare de la data producerii modificării, conform prevederilor H.G. nr.905/2017.

                                                 

Luminita Elena Nemes

Inspector sef

 

Mariana Pop

Consilier

Compartiment Comunicare si Relatii cu Publicul